Svertinis variantas, Viešbučių skaičius Taurgės rajone ir jos savivaldybėse - 9 psl. - Rašto darbas - elarto.lt


svertinis variantas

Ieškoti tik rašto darbų pavadinimuose Ieškoti rašto darbų pavadinimuose ir aprašymuose Statistikos konspektas: svertinis variantas statistikos objektą, metodą. Statistikos pagrindinės sąvokos.

Paprastas aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas, kai dydžiai, iš kurių reikia skaičiuoti vidurkį, kartojasi po vieną arba vienodą kartą skaičių.

Šiuo atveju visi individualūs dydžiai sumuojami, ir gauta suma dalijama iš šių dydžių dėmenų skaičiaus.

svertinis variantas

Vidurkis žymimas x o variantai X1; X2, X Jei kintančio požymio individualios reikšmės variantai žymima x1;x2; x Turint neapibrėžtus intervalus, pirmiausia nustatomos jų ribos, darant prielaidą, kad neapibrėžto intervalo lygis yra toks pat, kaip jo kaimyninės grupės apibrėžto intervalo ilgis. Harmoniniai vidurkiai- yra atvirkštiniai aritmetiniams vidurkiams. Jie apskaičiuojami tada, kai reikia iššifruoti tiesioginius svorio koeficientus, įeinančius kaip dauginamuosius į vieną iš duotų statistinių rodiklių.

Hormoniniai, kaip ir aritmetiniai, gali būti paprasti ir svertiniai.

svertinis variantas

Apskaičiuojant paprastą dėmenų skaičius dalijamas iš atvirkštinės variantų reikšmių sumos. Kvadratiniai vidurkiai apskaičiuojami iš funkciškai priklausomų dydžių. Jie plačiai naudojami nustatant vamzdžių, medžių kamienų, ratų skersmenų vidurkius.

svertinis variantas

Apskaičiuojant paprastą, kvadratinį vidurkį traukiama kvadratinė šaknis iš individualių dydžių kvadratų sumos ir jų skaičiaus santykio: Svertinis apskaičiuojamas pagal formulę:pagal kvadratinį statomi variantų nuokrypių nuo pastovių dydžių normos standarto vidurkiai psl. Chronologiniai- vidurkiai apskaičiuojami, kai nežinomos tikslios objekto pasikeitimo datos t.

svertinis variantas

Chronologinio vidurkio apskaičiavimas priklauso nuo dinamikos eilutės pobūdžio. Kai laiko tarpai tarp atskirų, momentinės dinamikos eilutės lygių vienodi, chronologinis vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę:kai turime ne visą dinamikos eilutę, kai laikotarpiai tarp atskirų dinamikos eilutės momentų nevienodi, apskaičiuojama:Slenkantys vidurkiai- naudojami svertinis variantas pagrindiniams tikslams.

svertinis variantas

Slenkantys vidurkiai apskaičiuojami kaip aritmetiniai vidurkiai, tačiau ne iš visų, o kelių dinamikos eilutės narių, kiekvieną kartą atmetant po vieną ankstesnįjį ir traukiant naująjį eilutės.