Variantai būdingi


variantai būdingi

Jump to navigation Jump to search Subkultūra — kultūros variantas, būdingas tam tikrai grupei žmonių, kurią vienija pasaulėžiūra, pomėgiai, socialinė padėtis, kiti ypatumai. Taip pat subkultūra vadinama žmonių visuma, kuri skiriasi nuo didžiosios kultūroskuriai priklauso, tam tikrais elgsenos ypatumais, tikėjimais, nuostatomis, pomėgiais ir kt.

Subkultūros nariai nešėjai paprastai atskiria vienas kitą pagal tam tikrus elgsenos, aprangos požymius, nors subkultūra gali neturėti jokių formalių kaip draugijosklubaiasociacijos ir kt.

Iš 2011 m. veiklos ataskaitos: Asmenvardžiai. Vietovardžiai. Svetimvardžiai

Subkultūra, save priešpastatanti didžiajai ar oficialiajai kultūrai, vadinama kontrakultūra. Subkultūros nariais tampama perimant subkultūros bruožus iš bendraamžių, tėvų, knygųtelevizijosinterneto.

How to balance Kapha Dosha! Digestive fire! 1st Part - Ayurveda Medicine Doctor Health Tips

Subkultūrai būdingi kultūriniai bruožai padeda jos nariams atpažinti vienas kitą, išskirti save iš bendrosios kultūros, atskirti nuo kitų subkultūrų, kelti statusą savo subkultūros viduje. Subkultūros kultūrinė informacija variantai būdingi vertybės kartais vadinami subkultūriniu kapitalu subcultural capital arba simboliniu kapitalu symbolic capital.

variantai būdingi

Subkultūra yra didžiosios kultūros dalis, daugiau ar mažiau integruota į ją, nors aiškiai iš jos išsiskirianti tam tikrais bruožais. Tuo tarpu kontrakultūra yra subkultūra, kuri jaučiasi ne šiaip skirtinga nuo likusios bendrosios kultūros, o priešinga jai, atvirai ardanti jos vertybes.

variantai būdingi

Apie  m. David Riesman rašė, kad dauguma pasyviai priima komerciškai tiekiamus stilius ir vertybes, o subkultūra aktyviai ieško mažumos stiliaus ir jį interpretuoja kaip ardančias vertybes. Terminas subkultūra yra sociologijosantropologijoskultūrologijos terminas.

variantai būdingi

Subkultūros gali formuotis tam tikroje sąveikaujančių žmonių, susietų amžiaus grupės, rasėstautybėsklasėslyties pagrindu, visumoje. Subkultūra gali formuotis natūraliai, kaupiantis kultūriniams skirtumams, kol skirtumai pasidaro tokie ryškūs, kad subkultūros nariai ima jaustis variantai būdingi kultūrinė divergencija.

variantai būdingi

Priešingas variantas — vienas žmogus ar nedidelė grupė suformuoja tam tikrą elgesio, aprangos, tikėjimų ir kitokių kultūrinių elementų visumą, kurią pateikia ir išplatina visuomenėjeverbuodamas subkultūros narius.

Subkultūrų skiriamieji bruožai gali būti estetiniai, religiniai, politiniai, seksualiniai ar jų kombinacija. Subkultūrų tyrimas dažnai susijęs su simbolizmo, atsispindinčio aprangojemuzikojekalboje ir kituose stebimuose subkultūros narių elgesio elementuose.

variantai būdingi